Vi samverkar

Projektet bygger på samverkan och skapar möten mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Hållbar stadsutveckling är den gemensamma målsättningen för strukturfondsprojekt och Sverige Bygger Nytt samverkar i detta syfte bland annat med: