Välkommen på spridningskonferens för Sverige Bygger Nytt och Grön BoStad Stockholm!

13 september, 2019

Evenemang

 

För hållbar stadsutveckling behöver vi bostäder för alla, och kunniga personer som kan bygga, renovera och förvalta dem. 5 november 2019 är det en heldagskonferens om de utmaningar vi står inför, och några av lösningarna. Värdar för konferensen är projekten Sverige Bygger Nytt och Grön BoStad Stockholm

Agenda: Sakkunniga experter berättar om utmaningarna kring bostads- och kompetensförsörjning i Stockholmsregionen, projekten berättar om sina resultat och lösningar. I anslutning till konferensen erbjuds en guidad tur på utställningen Flygande Betong.

Grön BoStad Stockholm, som medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och drivs av KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Länsstyrelsen Stockholm och Sustainable Innovation, har under fyra år arbetat för att små och mellanstora företag i bostadssektorn Stockholmsregionen ska få hjälp att utveckla grön teknik och hållbara lösningar, och få bättre tillgång till marknaden. Projektet har också finansierat och sammanställt forskning om BoStadsutveckling, och drivit frågor om hållbar stadsutveckling på regional nivå.

Sverige Bygger Nytt, som medfinansieras av Europeiska Socialfonden och drivs av Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Solna stad i partnerskap med branschens aktörer; Byggnads, Sveriges Byggindustrier, BYN(Byggindustrins Yrkesnämnd),  Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd samt Installatörsföretagen. Projektet riktar sig i huvudsak mot nyanlända och långtidsarbetslösa med kvinnor i fokus, som behöver stöd att komma in i arbetsmarknaden. Nya arbetssätt och metoder har tagits fram som visat sig mycket framgångsrika. Projektet har tillfört en värdeskapande kedja med synergier för deltagande individer, arbetsgivare och bransch och bidragit till en positiv kompetensförsörjning inom byggsektorn.

För mer information och anmälan klicka nedan:

Anmäl dig här!

Har ni några frågor så är ni välkomna att maila: sverigebyggernytt@arbetsformedlingen.se