Fyra arbetssteg

Sverige Bygger Nytt arbetar i fyra steg:

1.Rekrytering av sökande

Via Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Solna stad får arbetssökande veta när Sverige Bygger Nytt har informationsträffar. Där informerar projektet om möjligheterna för den som vill prova på yrken inom bygg-, installations- och fastighetsbranschen.

2.Verktygslådan

Finns intresse från en arbetssökande, så erbjuds möjligheten att under två veckor prova på hur det skulle kunna vara att arbeta inom olika inriktningar i byggsektorn. Projektdeltagaren kan då ta del av virtuella, praktiska och teoretiska arbetsmoment inom byggsektorn. Verktygslådan är en fördjupad vägledande insats där informationen vid behov är anpassad till projektdeltagarens kunskapsnivå i det svenska språket.

3.Yrkesvalidering och/eller yrkesutbildning

Efter Verktygslådan anvisas projektdeltagarna till yrkesvalidering och/eller till yrkesutbildning vid behov. Projektdeltagaren kan också matchas direkt mot praktik eller anställning.

4.Matchning mot praktik eller anställning

I detta steg sker matchning av projektdeltagare mot praktik eller anställning – ofta i samverkan med branschorganisationer och arbetsgivarorganisationer genom rekryteringsträffar.