Om oss

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt förenklar för arbetsgivare inom hela byggsektorn att få tag i arbetskraft.

Projektet bygger på samverkan och skapar möten mellan arbetsgivare och arbetssökanden. Ökad jämställdhet och mångfald inom bygg-, fastighets- och installationsbranschen eftersträvas i detta projektarbete. Hur arbetar ert företag med icke-diskriminering? Hur är attityderna på arbetsplatsen? Hur många av yrkesarbetarna är kvinnor? Är ni redo att hjälpa en människa att utveckla sitt svenska språk på arbetsplatsen samtidigt som hen lär sig yrket?

 

Projektets metod Verktygslådan ger arbetssökande möjlighet att under två veckor få fördjupad vägledning inom byggsektorns olika yrkesinriktningar samt möjlighet att prova på dessa praktiskt och virtuellt. Arbetssökande får också under dessa veckor teoretisk information, återkoppling och vägledning inför nästa steg – yrkesutbildning, validering, anställning och/eller praktik – för att närma sig ett yrke inom byggsektorn.

 

Projektet Sverige Bygger Nytt är medfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) som är en av EU:s strukturfonder. Europeiska Socialfonden arbetar för att förbättra den sociala sammanhållningen och det ekonomiska välståndet i unionens samtliga regioner. Arbetsförmedlingen är projektägare. I projektets styrgrupp ingår också Byggnads Stockholm-Gotland, BYN Stockholm Gotland, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Installatörsföretagen, Solna stad, Stockholms stad och Sveriges Byggindustrier.