Nyheter och Evenemang

Workshop på KTH

Den 27 april arrangerade Sverige Bygger Nytt en workshop på KTH, tillsammans med ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm och inbjudna intressenter. Syftet med denna workshop var att lokalisera liknande projekt och initiativ för att bidra till projektens...

Samverkanskonferens i Folkets Hus

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt och ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm arrangerade tillsammans med inbjudna intressenter en samverkanskonferens i Folkets Hus den 15 december 2016. Syftet med konferensen var att samverka kring jämställdhet, likabehandling, mångfald...