Nyheter och Evenemang

Samverkanskonferens i Folkets Hus

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt och ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm arrangerade tillsammans med inbjudna intressenter en samverkanskonferens i Folkets Hus den 15 december 2016. Syftet med konferensen var att samverka kring jämställdhet, likabehandling, mångfald...