Nyheter och Evenemang

Verktygslådan och branschdagar 25 – 29 mars 2019

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt genomför testbädden "verktygslådan" i kombination med branschdagar under vecka 13. Förutom projektdeltagare så medverkar även arbetsgivare, utbildningsleverantörer, valideringsutförare från  bygg,- fastighet, -och...

Järvaveckan

Projektet deltog den 17 juni i Järvaveckan i samverkan med ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm.

Mitt Europa -18

2018: Projektet presenterade sin verksamhet den 9 maj på Länsstyrelsen under Mitt Europa 2018, i samverkan med ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm.

Älvsjömässan

Den 10-13 april ställde projektet ut på Älvsjömässan i samband med Nordbygg och i samverkan med ESF-projektet Sverige bygger ut. Nordbygg är norra Europas största byggmässa som äger rum vartannat år.

Konferens med fokus på jämställdhet och mångfald

Den 14 februari organiserade projektet en konferens i samverkan med ESF-projekten Sverige bygger ut och En Byggbransch för alla samt ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm. Fokus under konferensen var jämställdhet och mångfald inom byggsektorn och på agendan fanns...

ESF-mässan 26 oktober 2017

Den 26 oktober 2017 deltog projektet i ESF-rådets 60-års jubileumsmässa där projektet presenterades, deltog i miniseminarium samt demonstrerade den virtuella utrustning som används i projektmetoden Verktygslådan.