Nyheter och Evenemang

Järvaveckan

Projektet deltog den 17 juni i Järvaveckan i samverkan med ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm.

Mitt Europa -18

2018: Projektet presenterade sin verksamhet den 9 maj på Länsstyrelsen under Mitt Europa 2018, i samverkan med ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm.

Älvsjömässan

Den 10-13 april ställde projektet ut på Älvsjömässan i samband med Nordbygg och i samverkan med ESF-projektet Sverige bygger ut. Nordbygg är norra Europas största byggmässa som äger rum vartannat år.

Konferens med fokus på jämställdhet och mångfald

Den 14 februari organiserade projektet en konferens i samverkan med ESF-projekten Sverige bygger ut och En Byggbransch för alla samt ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm. Fokus under konferensen var jämställdhet och mångfald inom byggsektorn och på agendan fanns...

ESF-mässan 26 oktober 2017

Den 26 oktober 2017 deltog projektet i ESF-rådets 60-års jubileumsmässa där projektet presenterades, deltog i miniseminarium samt demonstrerade den virtuella utrustning som används i projektmetoden Verktygslådan.

Almedalen

Sverige Bygger Nytt har medverkat på Almedalsveckan i Visby den 4 juli för att debattera frågan: Kan byggsektorn lösa bostadsutmaningen? Kompetens, konkurrens, energieffektivisering i samverkan.

Workshop på KTH

Den 27 april arrangerade Sverige Bygger Nytt en workshop på KTH, tillsammans med ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm och inbjudna intressenter. Syftet med denna workshop var att lokalisera liknande projekt och initiativ för att bidra till projektens...