Stockholm, Sweden 2018-05-09Seminarium hos Länsstyrelse.KTH. Grön Bostad.

Mitt Europa -18

9 maj, 2018

Evenemang

2018: Projektet presenterade sin verksamhet den 9 maj på Länsstyrelsen under Mitt Europa 2018, i samverkan med ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm.