Lättläst om projektet:
Sverige Bygger Nytt

De kommande åren ska det byggas mycket hus, lägenheter och vägar i Sverige. Många företag behöver därför anställa fler personer.

Sverige Bygger Nytt är ett projekt som ska göra det lättare för de som vill jobba inom byggbranschen att hitta ett jobb. Projektet ska också göra det lättare för företag att hitta personal.

Sverige Bygger Nytt vill skapa nya sätt för företag och de som söker jobb att träffas. Projektet vill bidra till ökad jämställdhet och mångfald inom byggbranschen, fastighetsbranschen och installationsbranschen.

Det är Arbetsförmedlingen som äger projektet Sverige Bygger Nytt. Projektet är finansierat av den Europeiska Socialfonden. Den Europeiska Socialfonden stödjer projekt inom EU som skapar jobb och som bidrar till att alla får vara en del av samhället.

Projektet Sverige Bygger Nytt delas in i fyra delar:

1.Rekrytering av sökande

Sverige Bygger Nytt håller möten för de som vill arbeta inom byggbranschen, fastighetsbranschen eller installationsbranschen. Under mötena får de som vill söka jobb veta vilka möjligheter som finns.

2.Verktygslådan

Genom en metod som heter Verktygslådan kan de som vill söka jobb prova på hur det är att arbeta inom byggbranschen under två veckor. Information och arbete anpassas efter personens kunskap och hur bra svenska man pratar.

3.Yrkesvalidering eller yrkesutbildning

Efter två veckor kan de som söker jobb få mer hjälp om det behövs. Till exempel mer utbildning, eller stöd i hur de kan söka jobb.

4.Matchning mot praktik eller anställning

De som söker jobb matchas med ett företag. På företaget kan man göra praktik eller bli anställd.

 

Företag kan också delta i projektet

Företag som deltar i projektet kan få hjälp med att:

  • Matcha de som söker jobb med företagets behov.
  • Följa upp hur det går på arbetsplatsen för de som söker jobb.
  • Hjälpa till med stöd när företaget vill anställa någon som söker jobb via projektet.

 

Ordbok på engelska och arabiska
Företaget Skanska har översatt en lista med ord som är vanliga om man jobbar inom byggbranschen, fastighetsbranschen eller installationsbranschen. Orden har översatts till engelska och arabiska.

Tryck Här för att ladda ner listan.

 

Vill du veta mer om Sverige Bygger Nytt? Skicka ett mejl till: sverigebyggernytt@arbetsformedlingen.se