Är du arbetsgivare?

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt förenklar för arbetsgivare inom byggsektorn att rekrytera hållbart. 

Vi kan hjälpa dig med:

  • Urval av lämpliga kandidater utifrån ditt behov.
  • Uppföljning på arbetsplatsen vid behov.
  • Eventuellt anställningsstöd i form av exempelvis nystartsjobb, introduktionsjobb.
  • Projektet hjälper också till med det administrativa arbetet kring anställningsstöd.

Du som arbetsgivare är också välkommen att besöka oss i projektet för att möta våra projektdeltagare och för att presentera ditt företag. 

Kontakta oss på: sverigebyggernytt@arbetsformedlingen.se