Sverige Bygger Nytt logotyp

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt är ett samverkansprojekt som bidrar till hållbar rekrytering inom byggsektorn. Projektet har tagit fram nya metoder med ambitionen att förändra attityder kring mångfald och jämställdhet för en ökad kompetensförsörjning inom byggsektorn.  

 

SAMVERKAN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Samverkansprojektet Sverige Bygger Nytt delar strukturfondsprojektens gemensamma målsättning om hållbar stadsutveckling.

Läs mer

NYHETER &
EVENEMANG

Järvaveckan

Projektet deltog den 17 juni i Järvaveckan i samverkan med ERUF-projektet Grön BoStad Stockholm.

läs mer

Styrgrupp Sverige Bygger Nytt: