Sverige Bygger Nytt logotyp

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt är ett samverkansprojekt som bidrar till hållbar rekrytering inom byggsektorn. Projektet har tagit fram nya metoder med ambitionen att förändra attityder kring mångfald och jämställdhet för en ökad kompetensförsörjning inom byggsektorn.  

SAMVERKAN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Samverkansprojektet Sverige Bygger Nytt delar strukturfondsprojektens gemensamma målsättning om hållbar stadsutveckling.

Läs mer

NYHETER &
EVENEMANG

Verktygslådan och branschdagar 25 – 29 mars 2019

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt genomför testbädden "verktygslådan" i kombination med branschdagar under vecka 13. Förutom projektdeltagare så medverkar även arbetsgivare, utbildningsleverantörer, valideringsutförare från  bygg,- fastighet, -och...

läs mer

Styrgrupp Sverige Bygger Nytt: