Hem

Projektstyrgruppen består av:

Arbetsförmedlingen, Byggnads Stockholm-Gotland, BYN Stockholm Gotland, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Installatörsföretagen,

Solna stad, Stockholm stad och Sveriges Byggindustrier.